برنامه ریزی مسیر، پهپاد (UAV) ، بهینه سازی چندهدفه، الگوریتم ژنتیک.

برنامهریزی مسیر برای پهپاد در محیط سه بعدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

چکیده

اشتراک در RSS - برنامه ریزی مسیر، پهپاد (UAV) ، بهینه سازی چندهدفه، الگوریتم ژنتیک.