مقالات کنفرانس نهم

تجاری سازی سامانه های فرماندهی و کنترل C4I ؛ مطالعه موردی: پیاده سازی دولت سیار (همراه)

چکیده
امروزه دولت سیار از پرطرفدارترین سرویسهای مورد استفاده در جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت میباشد و تکامل این سرویس در جامعه اطلاعاتی به سرعت رو به گسترش است در این راستا و جهت استفاده دائم و همه جایی از این سرویسها، بسیاری از دولتها برای ارائه خدمات به شهروندان از آخرین تکنولوژیهای شبکه تلفنی سلولی استفاده میکنند.

پیاده سازی موفق سامانه های جامع و یکپارچه نگهداری و تعمیر منطبق بر سامانه های فرماندهی و کنترل

چکیده

Cryptanalysis of a certificateless aggregate signature scheme

Abstract
Recently, Nie et al.‎ proposed a certificateless aggregate signature scheme.‎ In the standard security model considered in certificateless cryptography, we are dealing with two types of adversaries.‎ In this paper, we show that Nie et al.‎'s scheme is insecure against the adversary of the first type.‎ In other words, although they claimed that their proposed scheme is existentially unforgeable against adaptive chosen message attack considering the adversaries in certificateless settings, we prove that such a forgery can be done.‎

نقش تعامل بین سازمانی در فرماندهی و کنترل بحران و تحلیل شبکه تترا به عنوان یک شبکه تعامل پذیر با استانداردهای امنیت عمومی و مدیریت بحران

چکیده

مکانیابی پناهگاه با رویکرد پدافند غیر عامل با استفاده از gis ( مطالعه موردی شهر ابهر )

 

سامانه های اویونیکی، C4I و نبردهای هوایی آینده

چکیده
پیشرفت سریع تکنولوژی و ظهور بسترهای امن ارتباط داده ای، استراتژیهای نبرد را دستخوش تغییرات کرده است بطوریکه در نبردهای نوین علاوه بر مولفه هایی مانند فرماندهی واحد عملیات، سطح بالای هماهنگی، قدرت مانور و انعطاف پذیری، تجهیزات و سامانه های مورد استفاده تعیین کننده است. سامانه های اویونیکی یکی از تعیین کننده ترین بخش ها در نبردهای آینده هستند و با پیشرفت روزافزون تکنولوژی باید با استراتژیهای جدید نبرد هماهنگی داشته باشند. لذا در این مقاله روند پیشرفت سیستمهای اویونیکی و الزامات تطابق آن با شبکه C4I و همچنین تأثیر آن بر نبردهای آینده مورد بررسی قرار گرفته است.

داده های عظیم در حوزه های نظامی

چکیده
دادههای عظیم فنآوری رو به رشدی است که در بسیاری از حوزهها از جمله حوزههای تجاری، صنعتی و نظامی تاثیر شگرفی دارد. شبیه سازی نظامی مجموعه داده های حجیمی را تولید می کند که باید توسط مدل هایی با وضوح بالا و شبیه سازی مقیاس بزرگ صورت گیرد. این شبیه سازیها عمدتا برای مطالعه مسایل پیچیده مثل مالکیت سیستم های جنگی، تجزیه و تحیل های جنگی و آموزشهای نظامی استفاده می شود. در این مقاله ابتدا مفهوم دادههای عظیم را مطرح خواهیم کرد و اهمیت داده های عظیم را در حوزه های نظامی بررسی میکنیم و تاثیرات آن در تصمیم گیریهای مهم با بهره گیری از ابزارهای شبیه سازی را بررسی خواهیم کرد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مقالات کنفرانس نهم