آذر ۱۳۹۵

رونمایی از " نما "

      سامانه جایگاه علم، فناوری و نوآوری در جهان (نما) ظهر امروز در جلسه کمیسیون های دائمی شورای عتف در وزارت علوم با حضور وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم رونمایی شد.

     این سامانه با هدف شناسایی، توصیف و گزارش صحیح و روزآمد جایگاه کشور در شاخص های کلیدی جهانی علم و فناوری راه اندازی شده است و در حال حاضر،  ۷۴ شاخص در آن وجود دارد که قرار است این شاخص ها در سال آینده به ۹۰ شاخص افزایش یابد.

    در این سامانه تمامی شاخص های علم و فناوری جهان از سال ۲۰۰۰ تاکنون بارگذاری شده است.

بيانيه پاياني نهمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران

بنام خدا

بيانيه پاياني نهمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران