بهمن ۱۳۹۵

برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

مطابق اساسنامه انجمن علمی فرماندهی ، کنترل ، مخابرات ، کامپیوتر و اطلاعات ایران ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عممومی فوق العاده انجمن روز پنج شنبه ۹۵/۱۲/۱۹ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ در محل تهران - اتوبان شهید بابایی ، لویزان ، خیابان شهید شعبانلو ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، سالن اجتماعات امیرکبیر تشکیل می گردد......