آذر ۱۳۹۷

تعویق زمان یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

باسلام

ضمن تشکر از استقبال و همراهی اساتید، فرهیختگان ، کارشناسان و دانشجویان محترم با برگزارکنندگان یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران که قرار بود روز ۲۸ آذرماه ۱۳۹۷ توسط انجمن فرماندهی و کنترل ایران و دانشگاه مازندران ، به میزبانی دانشگاه مازندران در بابلسر برگزار گردد، براساس تصمیم جلسه مشترک هیات مدیره انجمن و مسئولین محترم اجرایی دانشگاه مازندران ، قرارشد زمان برگزاری به تعویق افتاده و در زمان دیگری که متعاقبا اعلام خواهد شد ، برگزار گردد.

باتشکر مجدد از همراهی عزیزان - انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران