سومین کنفرانس

اطلاعات و زمانبندی
مهلت ارسال مقالات چکیده: 
شنبه, ۱ آذر, ۱۳۹۳
آخرین مهلت پذیرش مقاله ها: 
شنبه, ۱ آذر, ۱۳۹۳
زمان کنفرانس: 
يكشنبه, ۱ آذر, ۱۳۸۸ - ۲۳