هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

محور ها
 مباني پايه و بنيادي فرماندهي و كنترل
نظريه پردازي
سياست‌گذاري و راهبرد
شناسايي و احصاء در فرآيندها و ساختارها و ...
آينده‌پژوهي ديده‌باني روندها و رخدادهاي آينده
تحليل موقعيت مبتني بر ريسك
فرماندهي و كنترل در آموزه‌هاي ديني و مكاتب
 توسعه زيرساخت‌هاي فرماندهي و كنترل
معماري، مدل‌سازي و شبيه‌سازي
پدافند غيرعامل زيرساخت‌هاي حياتي
امنيت در فرماندهي و كنترل
الزامات، استانداردها و روال‌هاي امنيتي فرماندهي و كنترل
قوانين و مقررات ، ديپلماسي ، مالكيت فكري (مادي و معنوي)
شبكه‌هاي ارتباطي و اطلاعات در ابعاد اجتماعي، منطقي و زيرساختي
معيارهاي ارزيابي و سنجش و زيرساخت‌ها
الزامات آموزش و مديريت دانش
 توسعه علوم و فناوري در حوزه فرماندهي و كنترل
علوم و فناوري‌هاي نوظهور
مدل‌سازي، شبيه‌سازي، پردازش هوشمند و بازي جنگ
فناوري‌هاي پشتيبان نرم‌افزاري (عمليات رواني، جنگ نرم، رسانه، فرهنگ و ...)
فناوري‌هاي پشتيبان سخت‌افزاري (مخابرات، اطلاعات، پردازش، هوشمندسازي و ...)
 كاركردهاي فرماندهي و كنترل و اقتدار ملي
يكپارچه‌سازي فرآيندها و سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي
توسعه شبكه ملي اطلاعات بومي، امن و مقاوم
استانداردها و پروتكل‌هاي بومي
نقش اينترنت و شبكه جهاني در زيرساخت اطلاعاتي و ارتباطي كشور
فرماندهي و كنترل در فضاي مجازي
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه فرماندهي و كنترل كشور
تأثير مدل‌هاي فرماندهي و كنترل يكپارچه در بهره‌وري سازمان‌هاي غير نظامي
 فرماندهي و كنترل در حوزه نظامي بر اساس قابليت‌هاي هم‌شناختي، اطلاعاتي و فيزيكي
معماري نيروهاي مسلح آينده
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرماندهي و كنترل يكپارچه بومي و امن نظامي
آگاهي موقعيتي در صحنه نبرد
تصويرسازي و تحليل محيط عمليات آينده
مطالعات تطبيقي و ترازيابي كشورهاي هدف
جنگ اطلاعاتي
پوستر همایش: 
اعضا
ریاست: 
امیر محمد بخشنده
دبیر: 
دکتر منصور نجاتی‌جهرمی
دبیر علمی: 
دکتر محمدرضا سلطان‌پور
دبیر اجرایی: 
مهندس غلامحسین جعفری
اطلاعات و زمانبندی
مهلت ارسال مقالات چکیده: 
شنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۳
آخرین مهلت پذیرش مقاله ها: 
چهارشنبه, ۱۲ آذر, ۱۳۹۳
زمان کنفرانس: 
سه شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۱ تا چهارشنبه, ۲۶ آذر, ۱۳۹۳ - ۲۳
تلفن تماس: 
۰۲۱۶۴۰۳۲۱۵۳
۰۲۱۶۶۶۹۰۰۶۶
۰۲۱۶۴۰۳۲۱۵۰
آدرس دبیرخانه: 
تهران، مهرآباد جنوبی، بزرگراه آیت ا... سعیدی، بزرگراه فتح، خیابان دانشگاه هوایی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
مکان: 
تهران، مهرآباد جنوبی، بزرگراه آیت ا... سعیدی، بزرگراه فتح، خیابان دانشگاه هوایی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
کد پستی: 
۱۳۸۴۶۶۳۱۱۳
ایمیل: 
ارسال مقاله: 
http://ssau.ac.ir/user

حامیان کنفرانس: 

 
فایل ضمیمه: 
لوگو: 
دسته بندی: 
کلمات کلیدی: