پنجمين كنفرانس

محور ها
تنظيم مقررات (رگولاتوري) ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) در توسعه پايدار ملي
مقررات مورد نياز در شرايط بحران
تأمين ارتباطات در شرايط اضطراري
نظارت بر پايداري شبكه‌هاي ارتباطي بحران
شبكه‌هاي نوين ارتباطي و نقش آن‌ها در مديريت بحران
كاربرد ارتباطات و فناوري اطلاعات در سامانه‌هاي فرماندهي و كنترل (C4I)
جنگ اطلاعاتي (IW)
مديريت منابع ICT در فرماندهي و كنترل
مقررات‌گذاري و روندهاي سياست‌گذاري
تعامل و اتصال متقابل شبكه‌هاي ICT و C4I
تصميم‌سازي هماهنگ در حوزه‌هاي مقرراتي ICT و C4I
اهميت و نقش فناوري‌هاي فضايي با تأكيد بر مخابرات ماهواره‌اي در فرماندهي و كنترل
امنيت فضاي تبادل اطلاعات در مقابله با تهديدات نوظهور در شبكه‌هاي فرماندهي و كنترل
شناسايي و مقابله با بدافزارها
جنگ الكترونيك و فضاي سايبري
شبكه‌هاي اطلاعاتي و امنيت اطلاعات
اينترانت، سيستم عامل و رايانامه‌ي ملي
آسيب‌پذيري در فرماندهي و كنترل و چگونگي مقابله با آن‌ها
توسعه علوم و فناوري‌هاي نوين در ارتقاء بومي سامانه‌هاي فرماندهي و كنترل (C4I)
فوتونيك و انرژي‌هاي نو (انرژي ژئوترمال، توربين‌هاي بادي، سلول‌هاي خورشيدي، صوتيات و ...)
كاربرد ربات‌هاي هوشمند در فرماندهي و كنترل
كاربرد فناوري‌هاي نوين در پيش‌بيني بلاياي طبيعي
شبكه‌هاي گراف و توپولوژي در تخليه‌ي اضطراري شهر
فرماندهي و كنترل در مديريت بحران، پدافند غير عامل و امور نظامي
الزامات راهبردي، مديريتي، عملياتي و زيرساخت‌‌ها در توسعه يكپارچه سامانه‌هاي فرماندهي و كنترل
تركيب و پردازش هوشمند اطلاعات در ارتقاء نظام فرماندهي و كنترل
اطلاعات و زمانبندی
زمان کنفرانس: 
چهارشنبه, ۲ آذر, ۱۳۹۰ - ۰۸ تا پنجشنبه, ۳ آذر, ۱۳۹۰ - ۱۷