چهارمین کنفرانس

اطلاعات و زمانبندی
مهلت ارسال مقالات چکیده: 
شنبه, ۱ آذر, ۱۳۹۳
آخرین مهلت پذیرش مقاله ها: 
شنبه, ۱ آذر, ۱۳۹۳
زمان کنفرانس: 
چهارشنبه, ۱۹ آبان, ۱۳۸۹ - ۰۸ تا پنجشنبه, ۲۰ آبان, ۱۳۸۹ - ۱۸
دسته بندی: 
کلمات کلیدی: