اعضاي هيئت مديره دوره پنجم

دوره

شروع

خاتمه

اعضاي اصلي

اعضاي علي البدل

 

 

 

پنجم

 

 

 

۱۳۹۴

 

 

 

۱۳۹۶

 1. دكتر محمدرضا عارف  (رئيس هيئت مديره)
 2. دکتر ابراهیم محمودزاده  (نايب رئيس)
 3. دكتر حجت‌اله روحی (خزانه‌دار)
 4. دكتر رضا تقي‌پور
 5. دكتر مجتبی رمضا‌ن‌زاده
 6. دكتر مصطفي اصلاني‌مقدم
 7. دکتر منصور نجاتی‌جهرمی
 8.  مهندس عباس فارسي‌نژاد (بازرس اصلي)

 

 1. دكتر مجید غیوری‌ثالث
 2. دکتر علی ناصری
 3. مهندس محمداسماعیل مولائی (بازرس علي‌البدل)