اعضای هیئت مدیره دوره ششم

دوره

شروع

خاتمه

اعضاي اصلي

اعضاي علي البدل

 

 

 

ششم

 

 

 

۱۳۹۶

 

 

 

۱۳۹۸

۱- دكتر محمدرضا عارف  (رئيس هيئت مديره)

۲- دکترمحمدرضا ولوی  (نايب رئيس)

۳- دكتر عباس اوطادالعجم(خزانه‌دار)

۴- دكتر سید مصطفی صفوی

۵- دكتر حسین شیرازی

۶- دكتر عباس فرج‌پور

۷- دکتر حمیدرضا سهیلی

۸- مهندس عباس فارسي‌نژاد (بازرس اصلي)

 

۱-  مهندس ماشاءاله عموئی

۲- دكتر جعفر خلیل‌پور

۳- مهندس علی مظلوم (بازرس علي‌البدل)