سازمان فضایی ایران

نشاني: 
اداره کل سنجش از دور : تهران، خیابان ولیعصر، خیابان سلطانی (سایه سابق)، پلاک ۳۴ پست الکترونیکی: info@isa.ir , public@isa.ir ایمیل RS@isa.ir کدپستی : ۱۹۶۷۷۳۴۱۱۴
تلفن تماس: 
دفتر روابط عمومی:۲۲۰۱۹۹۹۱ ، ۲۲۰۱۹۹۹۰ تلفن گویا :۲۳۳۴۴ -۰۲۱ ‏‏
فکس: ۲۲۰۳۹۱۹۴ ، ۲۲۰۳۹۱۹۳ - تلفن گویا سازمان : ۲۳۳۴۴-۰۲۱
بخش فروش تصاویر و امور دانشجویی : ۲۳۱۱ فکس اداره کل سنجش از دور : ۲۲۰۲۹۷۰۲-۰۲۱
کلمات کلیدی: