مجتمع دانشگاهی فناوری اطلاعات ، ارتباطات و امنیت (ICT)

نشاني: 
۲- تهران- اتوبان شهید بابایی - لویزان- دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاهی فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
تلفن تماس: 
۲۲۹۳۱۱۸۱