معرفی انجمن فرماندهي و كنترل ايران

بخش اول ـ سابقه شكل‌گيري انجمن

انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران (C4I) به منظور گسترش، پيشبرد، ارتقاي علمي و اعتلاي علوم و فناوري فرماندهي، كنترل، مخابرات، رايانه و اطلاعات (C4I) و كمك به توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي، پژوهشي، مديريتي، اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، دفاعي و ارتقاي علوم و دانش نيروي انساني شروع به فعاليت نمود.

الف) تشكيل در بخش دفاعي

بعد از برگزاري  اولين همايش علمي c4i در سال ۱۳۷۸ و با سازمان دهي انجام شده در سطح وزارت دفاع انجمن‌هاي علمي – تخصصي فعال گرديد. در همين دوره به دليل اهميت موضوع فرماندهي و كنترل توسط تعدادي از كار شناسان اين حوزه انجمن دفاعي فرماندهي و كنترل تشكيل شد.

در اين دوره سه همايش علمي در سطح كشور برگزار و به دليل كار كرد اين مفهوم در حوزه هاي غير نظامي بر ايجاد و راه اندازي انجمن در سطح ملي تاكيد شد.

 1. زمان تصويب در سطح وزارت دفاع:

انجمن دفاعي فرماندهي، كنترل، مخابرات، كامپيوتر و اطلاعات ايران (C4I) وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در در سال ۱۳۸۲ به رياست آقاي دكتر محمد رضا ولوي شروع به فعاليت نموده كه تا سال ۱۳۸۶ (زمان تاسيس انجمن ملي) ادامه داشت.

 1. اقدامات اساسي:
 • عضو گيري در سطح وزارت دفاع و نيروهاي مسلح
 • برگزاري سه همايش علمي در موضوع فرماندهي وكنترل
 • همكاري در برگزاري دوره كارشناسي ارشد فرماندهي و كنترل
 • نشر كتب، مقالات و نشريات ترويجي در حوزه فرماندهي و كنترل
 • تشكيل انجمن ملي فرماندهي و كنترل ايران

ب) تشكيل در سطح ملي

 با توجه به ضرورت توسعه مفهوم فرماندهي و كنترل در سطح فرآيندهاي غير نظامي و توسعه آن در سطح ملي به ويژه سازمان هاي مرتبط و دانشگاه ها و مراكز علمي انجمن ملي تشكيل گرديد.

۱) زمان تصويب در سطح ملي:

در آذر ماه ۱۳۸۵ مكاتبات لازم جهت رسميت ‌بخشي به انجمن در سطح ملي انجام پذيرفت ، انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران از سال ۱۳۸۶ و بعد از اخذ موافقت اصولي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سطح ملي رسماً فعاليت خود را آغاز نمود.

۲) اقدامات اساسي:

۱) برگزاري هشت كنفرانس در سطح ملي و برنامه‌ريزي براي برگزاري نهمين كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل ايران

۲) سخنراني‌هاي برگزار شده توسط كميته علمي انجمن

۳) تشكيل حدود ۹۵ جلسه هيئت مديره انجمن از بدو تأسيس تاكنون

۴) تشكيل جلسات و نشست‌هاي هم‌انديشي با اعضاي حقوقي

۵) تشكيل شاخه‌هاي دانشجويي انجمن در دانشگاه‌هاي مختلف

۶) تدوين نظامات، دستورالعمل‌ها و روش‌هاي اجرايي  

۷) انعقاد قرارداد با سازمان‌ها، نهادها و مراكز علمي در قالب پروژه‌هاي علمي – پژوهشي

۸) فراهم ساختن زمينه لازم براي انتشار فصلنامه علمي – پژوهشي انجمن

۹) تدوين اسناد مرجع و راهبردي از جمله سند سياست‌هاي كلان، سند راهبردي انجمن، سند كاركردهاي انجمن‌ها در توسعه ملي، تدوين سند افق آينده و ...

۱۰) دريافت لوح زرين رياست جمهوري به عنوان انجمن برتر در سومين جشنواره وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۹۲

۱۱) ايجاد دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در برخي دانشگاه‌ها

بخش دوم - وظايف و فعاليت‌ها:

 • انجام تحقيقات مرتبط در سطوح ملي و بين‌المللي
 • همكاري و تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي، علمي و پژوهشي فعال در داخل كشور و تشكل‌هاي علمي و پژوهشي خارج از كشور در زمينه طرح‌ريزي، اجرا و نظارت بر طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط در زمينه‌هاي موضوع فعاليت انجمن
 • ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و اساتيد مرتبط
 • ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و مديريتي
 • برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
 • انتشار كتب و نشريات علمي
 • ترويج، فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني

 

 

بخش سوم - اركان انجمن:

 

اركان اصلي انجمن عبارتند از:

الف- مجمع عمومي                                       ب- شوراي اجرايي (هيئت مديره)                                              ج- بازرس

 

تركيب هيئت مديره انجمن:

رياست انجمن: دكتر محمدرضا عارف

نائب‌رئيس انجمن: دكتر ابراهیم   محمودزاده

خزانه‌دار: دکتر حجت الله    روحی

رياست كميته علمي: دكتر مجيد غيوري‌ثالث

رياست كميته راهبردي: دكتر رضا   تقي‌پور انوری

رياست كميته عضويت، انتشارات و ارتباطات: دكتر علي ناصري

رياست كميته صنعت و توسعه  فناوري : دکتر مجتبی    رمضان زاده

دبير انجمن: دكتر مصطفي اصلاني‌مقدم

ديگر اعضاي شوراي اجرايي و كميته‌ها: دكتر سيد مصطفي صفوي ، دکتر منصور نجاتی جهرمی

بازرسان انجمن: مهندس عباس فارسي‌نژاد، مهندس محمد اسماعیل  مولایی

بخش چهارم - انواع عضويت:

انجمن پنج نوع عضويت با عناوين پيوسته، وابسته، دانشجويي، افتخاري و حقوقي دارد .

بخش پنجم -  وظايف كميته‌ها و گروه‌‌هاي علمي انجمن:

 1. كميته علمي:

– تبيين نياز و جايگاه C4I در توسعه ملي، فرهنگ‌سازي و ارتقاي علوم و فناوري در حوزة c4i، توسعه كمي و كيفي منابع انساني، هدايت و حمايت از فعاليتهاي پژوهشي، ...

 1. كميته راهبردي:

– تصويب محورهاي كميته راهبردي، تعيين چارچوب محورهاي تعيين شده در كميته و تأثيرات و تعاملات متقابل اين محورها با يكديگر، ...

 1. كميته عضويت، انتشارات و ارتباطات:

– تشكيل جلسات هماهنگي بين كميته و ساير اركان و اجزاي انجمن، برگزاري سمينارها، كنفرانس‌ها، همايش‌ها، ميزگردها، ...، تمهيدات لازم جهت جذب نقدينگي به ويژه از طريق مخاطبين غير عضو و اعضاي حقوقي، ...

۴- كميته صنعت و فناوري

۵- كميته راهبردي و سياست‌گذاري

۶- دبيرخانه دائمي كنفرانس هاي انجمن

۷- گروه‌هاي مختلف علمي و تخصصي و دانشجويي

بخش ششم ـ تأسيس مؤسسه توسعه كنترل و هدايت عمليات نوين

۱ اهداف

این مؤسسه از سال ۱۳۸۸ بر اساس اهداف ذیل تأسیس شده است:

 1. تأمين نياز سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي از طريق فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي متناسب با نياز آنان
 2. ايجاد كارآفريني براي محققين، متخصصين، خبرگان، دانشجويان و اعضاي انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران
 3. تأمين نيازهاي علمي انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران بر اساس درخواست توانمندي‌ها
 4. اجراي پروژه‌هاي پژوهش، تحقيقاتي در دو حوزه نظري و غير نظري براي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در ابعاد و سطوح مختلف با توجه به ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل علمي مؤسسه
 5. برنامه‌ريزي استراتژيك براي سازمان‌ها در ابعاد و سطوح مختلف
 6. تعيين سياست‌ها و تدوين راهبردهاي سازماني
 7. راهبري پروژه‌هاي راهبردي و عملياتي
 8. تدوين طرح جامع مورد نياز سازمان ها و نهادهاي دولتي
 9. تدوين سند راهبردي براي سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي در سطوح مختلف مميزي پروژه‌هاي مربوط به سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي
 10. مشاوره، هدايت و نظارت در اجراي پروژه ها
 11.  طراحي، معماري و پياده‌سازي سامانه‌هاي اطلاعاتي متناسب با نياز
 12.  برگزاري همايش و سمينارها براي سازمان و نهادها اعم از دولتي و غير دولتي
 13.  طراحي، معماري و پياده‌سازي بانك اطلاعاتي مورد نياز سازمان‌ها و نهادها
 14.  اجراي كارگاه‌هاي آموزشي
 15.  طراحي، معماري و پياده‌سازي سامانه فرماندهي و كنترل براي سازمان‌ها و نهادها متناسب با جنس و ماهيت آنان
 16.  مستندسازي در ابعاد و سطوح مختلف متناسب با نياز سازمان‌ها و نهادها

۲- برنامه‌هاي مؤسسه:

۱-  بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ايجاد شده در انجمن متأثر از انعقاد تفاهم‌نامه‌ها به منظور تعريف پروژه

۲-  پيگيري در جهت تثبيت دانش بنيان شدن مؤسسه

۳-  رايزني و ايجاد افزايش تعاملات با سازمان‌ها و شركت‌ها براي تعريف پروژه

۴- تلاش براي كارگزار بودن شركت‌هاي دانش بنيان از طريق كسب مجوز از معاونت علمي – فناوري رياست جمهوري

۵- ايجاد بانك اطلاعاتي از مجموعه متخصصين و خبرگان شاخه‌هاي فرماندهي و كنترل

 

 

۳- اعضاي مؤسسه توسعه كنترل و هدايت عمليات نوين

رئيس هيئت مديره مؤسسه:دکتر رضا   تقی پور انوری

مدير عامل مؤسسه: دكتر مصطفي اصلاني‌مقدم

بازرس: مهندس عباس فارسي‌نژاد