معرفی مؤسسه توسعه كنترل و هدايت عمليات نوين

 ـ تأسيس مؤسسه توسعه كنترل و هدايت عمليات نوين

۱ اهداف

این مؤسسه از سال ۱۳۸۸ بر اساس اهداف ذیل تأسیس شده است:

 1. تأمين نياز سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي از طريق فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي متناسب با نياز آنان
 2. ايجاد كارآفريني براي محققين، متخصصين، خبرگان، دانشجويان و اعضاي انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران
 3. تأمين نيازهاي علمي انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران بر اساس درخواست توانمندي‌ها
 4. اجراي پروژه‌هاي پژوهش، تحقيقاتي در دو حوزه نظري و غير نظري براي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در ابعاد و سطوح مختلف با توجه به ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل علمي مؤسسه
 5. برنامه‌ريزي استراتژيك براي سازمان‌ها در ابعاد و سطوح مختلف
 6. تعيين سياست‌ها و تدوين راهبردهاي سازماني
 7. راهبري پروژه‌هاي راهبردي و عملياتي
 8. تدوين طرح جامع مورد نياز سازمان ها و نهادهاي دولتي
 9. تدوين سند راهبردي براي سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي در سطوح مختلف مميزي پروژه‌هاي مربوط به سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي
 10. مشاوره، هدايت و نظارت در اجراي پروژه ها
 11.  طراحي، معماري و پياده‌سازي سامانه‌هاي اطلاعاتي متناسب با نياز
 12.  برگزاري همايش و سمينارها براي سازمان و نهادها اعم از دولتي و غير دولتي
 13.  طراحي، معماري و پياده‌سازي بانك اطلاعاتي مورد نياز سازمان‌ها و نهادها
 14.  اجراي كارگاه‌هاي آموزشي
 15.  طراحي، معماري و پياده‌سازي سامانه فرماندهي و كنترل براي سازمان‌ها و نهادها متناسب با جنس و ماهيت آنان
 16.  مستندسازي در ابعاد و سطوح مختلف متناسب با نياز سازمان‌ها و نهادها

۲- برنامه‌هاي مؤسسه:

۱-  بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ايجاد شده در انجمن متأثر از انعقاد تفاهم‌نامه‌ها به منظور تعريف پروژه

۲-  پيگيري در جهت تثبيت دانش بنيان شدن مؤسسه

۳-  رايزني و ايجاد افزايش تعاملات با سازمان‌ها و شركت‌ها براي تعريف پروژه

۴- تلاش براي كارگزار بودن شركت‌هاي دانش بنيان از طريق كسب مجوز از معاونت علمي – فناوري رياست جمهوري

۵- ايجاد بانك اطلاعاتي از مجموعه متخصصين و خبرگان شاخه‌هاي فرماندهي و كنترل

 

 

۳- اعضاي مؤسسه توسعه كنترل و هدايت عمليات نوين

رئيس هيئت مديره مؤسسه: دکتر رضا    تقی پور انوری

مدير عامل مؤسسه: دكتر مصطفي اصلاني‌مقدم

بازرس: مهندس عباس فارسي‌نژاد

 

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon دانلود كاتالوگ مؤسسه۴۱.۹۹ کیلوبایت