مقالات و نشریات انجمن

۱- مدل­سازی و شبیه­ سازی سامانه­ های اطلاعاتی فرماندهی و کنترل با استفاده از زبان مدیریت نبرد

شناسه مقاله:

۲- ارائه مدل ارزيابي تهديد شبکه­ هاي خودمختار برمبناي نظريه ترکيب اطلاعات

شناسه مقاله:

۳- بررسی تکنیک‌ها و الگوریتم‌های داده‌کاوی موازی و توزیع‌شده

شناسه مقاله:

۴- بررسي معماری­های مختلف تلفیق داده چند سنسوري در سامانه‌­هاي مديريت نبرد

شناسه مقاله:

۵- بررسی چارچوب‌های داده‌کاوی در محیط‌های گرید محاسباتی و مقایسه آنها با داده­کاوی متمرکز

شناسه مقاله: