الگوي مطلوب فرماندهی و کنترل ذخیره جیره غذايی و آب و سوخت نیروي انتظامی بعد از بحران

 

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده
شناسه مقاله: 
article A-10-146-1