داده های عظیم در حوزه های نظامی

چکیده
دادههای عظیم فنآوری رو به رشدی است که در بسیاری از حوزهها از جمله حوزههای تجاری، صنعتی و نظامی تاثیر شگرفی دارد. شبیه سازی نظامی مجموعه داده های حجیمی را تولید می کند که باید توسط مدل هایی با وضوح بالا و شبیه سازی مقیاس بزرگ صورت گیرد. این شبیه سازیها عمدتا برای مطالعه مسایل پیچیده مثل مالکیت سیستم های جنگی، تجزیه و تحیل های جنگی و آموزشهای نظامی استفاده می شود. در این مقاله ابتدا مفهوم دادههای عظیم را مطرح خواهیم کرد و اهمیت داده های عظیم را در حوزه های نظامی بررسی میکنیم و تاثیرات آن در تصمیم گیریهای مهم با بهره گیری از ابزارهای شبیه سازی را بررسی خواهیم کرد.

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده
شناسه مقاله: 
article A-10-147-1