سامانه های اویونیکی، C4I و نبردهای هوایی آینده

چکیده
پیشرفت سریع تکنولوژی و ظهور بسترهای امن ارتباط داده ای، استراتژیهای نبرد را دستخوش تغییرات کرده است بطوریکه در نبردهای نوین علاوه بر مولفه هایی مانند فرماندهی واحد عملیات، سطح بالای هماهنگی، قدرت مانور و انعطاف پذیری، تجهیزات و سامانه های مورد استفاده تعیین کننده است. سامانه های اویونیکی یکی از تعیین کننده ترین بخش ها در نبردهای آینده هستند و با پیشرفت روزافزون تکنولوژی باید با استراتژیهای جدید نبرد هماهنگی داشته باشند. لذا در این مقاله روند پیشرفت سیستمهای اویونیکی و الزامات تطابق آن با شبکه C4I و همچنین تأثیر آن بر نبردهای آینده مورد بررسی قرار گرفته است.

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده
شناسه مقاله: 
article A-10-149-1