مروری بر راهکارهای مدیریت منابع و تخصیص وظایف در سیستمهای توزیعی

چکیده
با توجه به سرعت بالای دادههایی که با حجم زیاد تولید میشوند و در نتیجه نیاز به برنامه هایی جهت پردازش این داده ها، و عدم توان کافی کامپیوترهای تنها، روز به روز بکارگیری منابع توزیعی اشتراکی برای پردازش این دادهها بیشتر میشود. با توجه به ماهیت دادهها و برنامه های کاربردی جهت پردازش آنها، استفاده از سامانه هایی با خوشه هایی ازکامپیوترهای مجتمع به منظور توزیع وظایف و دادهها برای پردازش موازی ضروری است. اندازه شبکه ها و پیچیدگی برنامه ها دائما رو به افزایش است. تعداد عظیم و ناهمگن منابع محاسباتی، مدیریت منابع و تخصیص وظایف را به یک چالش مهم تبدیل کرده است. کشف بهترین منبع برنامه کاربردی از استخر منابع برای اجرای وظیفه در کوتاهترین زمان ممکن با بیشترین بهره وری منابع و حداقل هزینه، یک فرآیند  متناسب با نیاز یک وظیفه مهم در سامانه های محاسبات توزیعی است. این مقاله به معرفی مهمترین راهکارهای موجود برای کشف منابع و نحوه تخصیص وظایف به آنها میپردازد.

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده
شناسه مقاله: 
article A-10-160-1