نقش فناوری پیشرفته سنجش از دور وGIS در بخش مانیتورینگ سامانه فرماندهی و کنترل جنگ ترکیبی

چکیده
جنگهای هیبریدی بر خلاف جنگهای نامتقارن و چریکی، به لحاظ عملیاتی رهبری شده و در میدان نبرد هماهنگ میگردد؛ اینگونه نبردها مستلزم داشتن یک فرماندهی متمرکز و ساختارِ کنترل روند نبرد است و بنابراین میتوان آن را تا اندازهای یک نهاد به شمار آورد. بنابراین، طبیعی است که بیشتر بازیگرانِ غیردولتی، از اینگونه امکانات و شرایط برخوردار نیستند. میتوان گفت که جنگهای هیبریدی در این چهارچوب، از تمامی ترفندهای آموزش داده شده بهره برده و تاکتیکهای نظامی و فنآوری را با هم ترکیب و در روشهایی جدید و غیرمنتظره بهکار میگیرند. گسترش روزافزون فناوریهای جدید در عرصه های نظامی به ویژه با ارسال ماهواره های مختلف، شکل و نحوه جنگها را به طور کلی متحول ساخته است. نکته مهم و محوری در کاربرد سامانههای فوق نحوه هماهنگی و سازماندهی آنها در قالب یک سامانه فرماندهی و کنترل با طراحی جامع و همه جانبه نگر به منظور ایجاد اشراف اطلاعاتی است که امروز به وضوح کاربردهای عملیاتی آن در خاورمیانه مشاهده میشود. امروزه با رشد فزاینده دادهها و خصوصاً وجود اطلاعات بسیار حجیم به سبب گستردگی عملیاتهای ترکیبی، استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی به منظور مدیریت حجم عظیم اطلاعات با سرعت زیاد، هزینه نسبتاً کم و با نیروی انسانی کمتر در فرماندهی و کنترل برای تصمیم گیری فرماندهان، کاربران و سازمانها اجتناب ناپذیر میباشد. کوشش در سامانه کنترل و فرماندهی در میدانهای نبرد پیشرفته امروزی، بدون برخورداری از فناوری عالی و سیستم های صحیح و کارآمد نوعی استقبال از خسارت و شکست است. سرباز پیشرفته امروزی عطشی سیراب نشدنی در بهره برداری از تجهیزات نوین ارتباطی دارد تا بدین وسیله اطلاعات مورد نیاز خود و هم رزمانش را در محیطی امن میان جنگجویان خط مقدم و نیروها و فرماندهان پشت جبهه به اشتراک بگذارد. نکته مهم و کلیدی در این میان انتخاب و گزینش تجهیزات و فناوریهای مناسب از میان طیفی گسترده از صنایع پیشرفته نظامی است که مستلزم برخورداری از تخصصهای لازم و دانش روز، همگام با آخرین اکتشافات و ابداعات میباشد. تکنیک سنجش از دور و سیستم اطلاعات به مثابه ابزاری در تحلیل مسائل مختلف به صورت فرآیندی سریع، مطمئن و با قابلیتهای پردازش بالا و دیگر امکانات کار با اطلاعات رقومی (GIS) جغرافیایی میتواند در بخش مانیتورینگ سامانه کنترل فرماندهی دیجیتال جدید نظیر هدایت و نظارت عملیاتی و تاکتیکی در شرایط جنگ ترکیبی یاری رسان فرماندهان در شرایط بحران باشد .

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده
شناسه مقاله: 
article A-10-112-1