تمدید مهلت ارسال مقالات دهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

احتراما ، به استحضار می رساند ، زمان دریافت مقالات دهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران تا روز ۲۰ آبان ۱۳۹۶   تمدید گردید . 

دیگر تاریخهای مهم کنفرانس به شرح زیر می باشد :

زمان اجرای کنفرانس:          ۲۳-۲۱    آذرماه ۱۳۹۶


آخرین مهلت ارسال مقالات:                 ۲۰    آبان ماه    ۱۳۹۶


پیشنهاد برای برنامه های کنفرانس(میزگرد، کارگاه، نمایشگاه):   ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۶


اعلام نتایج داوری مقالات:   ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۶


دریافت مقالات نهایی:   ۵ آذرماه ۱۳۹۶


تلفکس :        ۰۲۱۳۳۲۲۸۵۱۳ 
سایت :            khadu.aja.ir
ایمیلc4i.khadu@aja.ir

 

دسته بندی: