دریافت مجوز علمی - پژوهشی فصلنامه انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

باسلام

به استحضار همراهان گرامی می رساند ، با تلاش و پیگیریهای بعمل آمده و همراهی اعضای محترم انجمن ، مجوز علمی – پژوهشی  فصلنامه انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران به طور رسمی از کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دریافت و نام نشریه انجمن به فهرست نشریات علمی دارای اعتبار افزوده شد .

ضمن عرض تبریک به اعضای محترم و درخواست مشارکت فعالتر در ارائه مقالات و معرفی نشریه به دوستان و همکاران ، فایل نشریه فهرست نشریات علمی دارای اعتبار آذر ۹۶ جهت اطلاع و بهره برداری دوستان تقدیم می گردد. ضمنا نام نشریه انجمن در صفحه ۲۳ ردیف ۹ درج گردیده است .

 

فایل ضمیمه: