تماس با انجمن

آدرس : تهران، خیابان آزادی، جنب دانشگاه شریف، خیابان شهید صادقی، پلاک ، ۲۶، طبقه ۴، واحد ۱۶ 

صندوق پستی: ۱۴۵۸۸۳۵۷۶۷
رایانامه :
تلفن تماس :
۰۲۱-۶۶۰۲۱۱۵۰
۰۲۱-۶۶۰۳۲۰۰۰

فکس : 
۰۲۱-۶۶۰۲۱۱۴۹