درخواست عضويت (ویژه اشخاص حقيقي)

بازدیدکننده گرامی

 شما به عنوان یک شخص حقیقی می توانید به عضویت انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران در آیید. به این منظور تنها کافیست نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نموده و در انتها نیز مدارک و مستندات درخواستی را به سایت انجمن ارسال نمایید. درخواست عضویت شما توسط دبیرخانه انجمن بررسی شده و در صورت احراز شرایط مورد نیاز، شما به عنوان عضو حقیقی انجمن شناخته خواهید شد.

بدیهی است پس از احراز شرایط اولیه، عضویت شما در انجمن تنها زمانی نهایی خواهد شد که نسبت به پرداخت حق عضویت خود اقدام نموده باشید. هم اکنون امکان پرداخت آنلاین حق عضویت در وب سایت انجمن فراهم شده است و شما می توانید در زمان سر رسید پرداخت حق عضویت، نسبت به پرداخت آن به صورت آنلاین اقدام نمایید.

شماره كارت انجمن جهت واريز حق عضويت سالانه: 

    

 رشتهگرايشنام دانشگاه محل تحصيلشهر/كشورسال شروعسال پايان
دانشجو
كارشناسي
كارشناسي ارشد
دكترا
براي دانشجويان تنها گواهي اشتغال به تحصيل كافي است
فایل ارسالی می بایست حجمی کمتر از ۲ مگابایت داشته باشد.
پسوندهای مجاز فایل ارسالی: gif jpg png
رنگي يا سياه و سفيد
فایل ارسالی می بایست حجمی کمتر از ۲ مگابایت داشته باشد.
پسوندهای مجاز فایل ارسالی: gif jpg png
فایل ارسالی می بایست حجمی کمتر از ۲ مگابایت داشته باشد.
پسوندهای مجاز فایل ارسالی: gif jpg png
پیوستاندازه
Microsoft Office document icon فرم عضویت حقیقی۱۲۷.۵ کیلوبایت