کارگاه ها و نشست های تخصصی

توضیحات: خلاصه کارگاه آموزشي: وظيفه تصميمگيري مديران آنقدر گسترده و جامع است...
زمان:
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ - ۱۴
مکان برگزاری:
دانشگاه خوارزمی
توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس علي ايزدي پور- مهندس احمد ايزدي پور - مهندس سيد...
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۳ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۷
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس سيد مصطفي حسيني - مهندس سهيل جمشيدي - مهندس وحيد...
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۴ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۶
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
توضیحات: ارائه‌دهندگان: دكترمسعود اسدپور- مهندس محمدمهدي ارسنجاني- مهندس مصطفي...
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۴ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۶
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
توضیحات: ارائه‌دهنده: دكتر مهدي نقيان فشاركي
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۴ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۶
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
توضیحات: ارائه‌دهنده: دكتر كاوه كاووسي
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۰۹ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
توضیحات: ارائه‌دهندگان: دكتر رئيس دانايي- مهندس مرتضي سپهوند
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۰۹ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس عباس غياث آبادي - مهندس محمد انصاري
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۰۹ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
توضیحات: ارائه‌دهندگان: مهندس محمد مهدي ارسنجاني- مهندس سينادامي- مهندس زهرا...
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۰۹ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۱
مکان برگزاری:
توضیحات: ارائه‌دهندگان: دكتر علي ستاري خواه - مهندس امير هوشنگ خادم دقيق -...
زمان:
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۰۹ تا ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ - ۱۱
مکان برگزاری:
دانشگاه جامع امام حسين (ع)

صفحه‌ها