کارگاه ها و نشست های تخصصی

توضیحات: خلاصه کارگاه آموزشي: در مقدمه فریب در عملیات نظامی ارائه و سپس نقش...
زمان:
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ - ۱۰
مکان برگزاری:
دانشگاه خوارزمی
توضیحات: خلاصه کارگاه آموزشي: وظيفه تصميمگيري مديران آنقدر گسترده و جامع است...
زمان:
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ - ۱۴
مکان برگزاری:
دانشگاه خوارزمی